Vaarschool Warekoers Rotterdam

Opleidingen voor:

 • Beroepsorganisaties
 • Particulieren
 • De cursussen kunnen op lokatie gegeven worden

Theorielessen:

 • Een Snelle motorboot en nu
 • Klein vaarbewijs 1
 • Klein vaarbewijs 2
 • groot pleziervaartbewijs
 • Nautischevakken (klein vaarbewijs 1 en 2)
 • Veilig Varen
 • Veiligheid aan boord van pleziervaartuigen
 • Veiligheid aan boord van luxemotoren
 • Basiscursus marifonie
 • Cursus op maat
 • Rijbewijzen (Rijschool Blad Rotterdam)

Praktijk:

 • Vaarinstructie (alle schepen)
 • Marifonie in de praktijk
 • Radarinstructie
 • Uw schip varen
 • Sloep varen
 • Brandblussers in de praktijk

Klein vaarbewijs 1:

 • Recreatievaart van 15 tot 25 meter of kleiner dan 15 meter,
  maar sneller dan 20 km door het water.
  Voor de vaart op kanalen, merenen en rivieren, maar niet
  op de Oosterschelde, Westerschelde, IJsselmeer, Markermeer,
  IJmeer, Waddezee en Eems-Dollard.

Klein vaarbewijs 2:

 • Recreatievaart van 15 tot 25 meter of kleiner dan 15 meter,
  maar sneller dan 20 km door het water.
  Voor de vaart door heel Nederland.

Groot pleziervaartbewijs:

 • Recreatievaart van 25 tot 40 meter
  Voor de vaart door heel Nederland.
  Hier moet u een praktijk examen voor doen.

Nautischevakken klein vaarbewijs:

 • Voor deze mensen geven we in 1 dag de
  nautische vakken waaronder reglementen
  en vaarwegmarkering, dit zijn de voor
  een hoop mensen de moeilijkste vakken.

Veilig varen:

 • Deze Workshop is bedoeld voor mensen die op schepen
  varen waarvoor geen vaarbewijsplicht is, maar
  wel op de hoogte willen zijn de nautische zaken.
  verplichting bij aanvaringen, vaarwegmarkering
  en reglementen, dit zijn onderdelen uit de
  cursus klein vaarbewijs.

Veilgheid aan boord van recreatievaartuigen:

 • Hier wordt aandacht besteed aan elektriciteit,
  gasflessen, blusmiddelen, belang van
  Communicatie op het water en de machinekameren.

Veilgheid aan boord van luxemotoren:

 • Bij deze workshop besteden we aandacht aan veiligheids
  en reddinsmiddelen, gas, elektriciteit, AIS en
  certifcaat van onderzoek (CvO) en wat
  ter tafel komt.

basis certificaat Marifonie:

 • Dit certificaat is verplicht als u een marifoon
  of portofoon gebruikt voor de Communicatie met
  de overige scheepvaart en verkeersposten.

cursus op maat:

 • Als u een cursus of een presentatie wil voor
  uw jachthaven of nautische organisatie, wordt
  die in overleg op maat gemaakt.

rijbewijzen:

 • Ook voor uw boottrailer.
  Hiervoor verwijzen wij u naar onze partner:
  Blad verkeerschool te Rotterdam.

Instructievaren met Snelle motorboten, luxemotoren, motorjachten en sloepen:

 • Manoeuvreren, varen opstroom,
 • Scheepvaart, reglementen,
 • communicatie, touwwerk,
 • machinekamer, veiligheidsmiddelen,
 • verder alles wat voor u belangrijk is.

Na de instructie kunt u met de opgedane kennis vol
zelfvertrouwen de toekomst tegemoet.

Marifonie in de praktijk:

 • Uw marifooncertificaat op zak en nu
  Iederen luisterd mee, wat moet ik zeggen?
  In een rollenspel gaan we aan de slag, zodat
  u weet wat er wordt verwacht en u vol
  vertrouwen de marifoon kunt gebruiken.

Radarinstructie:

 • De meeste radarinstalaties die de recreatievaart gebruikt,
  zijn bedoeld als hulpmiddel en mogen niet op alle binnen
  wateren gebruikt worden om met mist te navigeren.
 • Afstanden niet hoeft meer te schatte, die kunt zien.
 • Let op, een echo op uw radarbeeld hoeft geen schip te zijn.
 • Instellingen zijn afhankelijk van: weer, omgeving en uw schip.
 • Een radarbeeld moet je moet je leren lezen.

De instructie bestaat uit:

 • Werking van een radar
 • Instellingen
 • radarvaren

Na deze instructie kunt u optimaal gebruik maken van uw
radarinstalatie.

We varen uw schip:

 • Zodat u zich met de gasten kunt bezighouden.
 • Of om uw schip naar plaats van bestemming te varen.

Brandblussers in de praktijk:

 • De 3 uur durende workshop wordt gegeven door een erkend
  instructeur en is ontwikkeld voor de recreatievaart.
  Na een stukje theorie, waarin de werking van de verschillende
  kleine blusmiddelen wordt uitgelegd, gaat u gekleed in overal
  zelf aan de slag met de verschillende soorten blusmiddelen en
  zal u zelf het verschil van de blusmiddelen ervaren.
info@warekoers.nl / 0624-650.569naar boven